Alles onder controle

By André de Waal, Henk Bulthuis

Rein Heuvel is directeur van een grote, aan de beursgenoteerde onderneming. Hij heeft al jaren de grootste moeite om goede informatie te krijgen over het reilen en zeilen van zijn organisatie. Door het ontbreken hiervan lukt het hem maar niet zijn bedrijf onder controle te krijgen. Maar Rein is iemand die het er niet bij laat zitten. Onverschrokken gaat hij op zoek naar de heilige graal: een goede managementrapportage!

Komen Reins problemen u bekend voor? Herkent u zijn situatie, of heeft u zelf met deze problematiek te maken? Wat heeft u eraan gedaan of gaat u er nog aan doen? In dit boekje volgen we Rein op zijn zoektocht en kijken we mee naar hetgeen hij heeft gedaan om de zaken weer onder controle te krijgen.

Buy this book at Buy my books