Beyond beyond budgeting

By dr. André de Waal, prof. Tom Groot

Budgettering kost organisaties veel tijd en geld. De gemiddelde doorlooptijd van budgettering in grote organisaties ligt rond de vier maanden, en slechts 27% van alle bedrijven zegt tevreden te zijn over de budgettering. Als belangrijkste gebreken worden genoemd: budgettering kost teveel tijd, het is geen continue proces, resultaten zijn snel achterhaald, het leidt tot overvragen, het is een te complex proces en het leidt tot niet-ambitieuze doelstellingen. Desondanks is budgettering nog steeds een veelgebruikt instrument om planning en beheersing in organisaties vorm te geven. Hierin ligt ook haar kracht: in het budgetteringsproces wordt de allocatie van productiemiddelen vastgelegd en met behulp van diezelfde budgetten worden budgethouders verantwoordelijk gehouden voor een effectieve en efficiënte taakuitvoering. Veel organisaties zullen dan ook niet resoluut kiezen voor het afschaffen van budgettering, maar veeleer voor verbetering ervan. Dit boek bespreekt mogelijke verbeteringen die momenteel sterk in de belangstelling staan. Eén alternatief (Activity-Based Budgeting) poogt de budgettering weer beter te laten aansluiten op de operationele activiteiten van budgethouders. Een andere benadering (Beyond Budgeting) probeert de budgettering meer strategisch te oriënteren. Algemeen wordt aangenomen dat deze laatste benadering ervoor pleit de budgettering in haar geheel af te schaffen. Dit boek laat zien dat dit niet altijd nodig is. Het gaat veeleer om het toepassen van de management-ideeën die achter Beyond Budgeting liggen. De auteurs van dit boek geven allereerst een kritische beoordeling van de Beyond Budgeting literatuur, bekijken voorts hoe deze principes in de praktijk werken en gaan ze ten slotte na in hoeverre Nederlandse organisaties klaar zijn voor deze nieuwe benadering. Dit boek zet een volgende stap in de ontwikkeling van budgettering die in de titel herkenbaar is gemarkeerd: Beyond Beyond Budgeting.

Buy this book at Managementboek.nl