Beyond budgeting

Het praktisch alternatief voor budgetteren

By Dr. A.A. de Waal MBA, drs. E.P. Bilstra, drs. P.H.J. Ottens RC

Budgetteren wordt beschouwd als een van de belangrijkste managementinstrumenten om organisatieleden richting te geven, hun prestaties te beoordelen en hen te motiveren. Toch heeft het werken met budgetten ook nadelen. Zo kost het budgetteringsproces veel tijd, is het vaak een politiek proces, en leiden de budgetten tot een interne focus op het halen van het plan terwijl juist een externe focus op de markt en de concurrentie vereist is. In de managementliteratuur wordt al langer geschreven over een alternatief: het beyond-budgetingmodel. Het aantrekkelijke van dit model is dat het gebruikmaakt van bestaande managementtechnieken zoals balanced scorecards, voortschrijdende prognoses en decentralisatie met empowerment. Daarnaast biedt het een geïntegreerd concept aan waarbij niet alleen naar de proceskant wordt gekeken maar juist ook naar de structuur- en gedragskanten van planning & control.

Voordat over kan worden gegaan tot implementatie van beyond budgeting is het verstandig eerst te onderzoeken of er binnen de organisatie een noodzaak tot verandering van het budgetteringsproces wordt gevoeld. Zodra deze behoefte is aangetoond en men beyond budgeting als mogelijke oplossing ziet, kan begonnen worden aan een inventarisatie van de mogelijke inspanning die de implementatie met zich mee zal brengen. Hiervoor kan de beyond-budgetingingangstoets worden gebruikt.
In dit boek wordt kort ingegaan op het traditionele budgetteringsproces door beantwoording van de vragen: ‘Wat is een budget?’ en “Waartoe dient het budget?’ Daarna wordt het beyond-budgetingmodel beschreven en worden de meest recente ontwikkelingen rondom het model behandeld. Tot slot wordt de beyond-budgetingingangstoets geïntroduceerd. De theorie wordt uitvoerig geïllustreerd aan de hand van praktijkbeschrijvingen.

INHOUD VAN HET BOEK:

Het budget: barrière voor succes?
Beyond budgeting
Invoering van beyond budgeting bij Beckers
De beyond-budgetingingangstoets
De beyond-budgetingingangstoets in de praktijk