De 5 principes van High Performance leiderschap

Vormgeven aan de High Performance Organisatie

By André de Waal

Een goede manager is essentieel voor een succesvolle organisatie. Maar om een High Performance Organisatie te creëren en te leiden, moet je méér dan goed zijn. Dan moet je excellent zijn.

Excellente high performance managers zorgen voor uitstekende condities binnen de organisatie zodat hun werknemers kunnen excelleren en zo bijdragen aan de verbetering van de resultaten. Maar hoe ga je van goede manager naar high-performance managerial leader?

In dit boek toont bestsellerauteur André de Waal de vijf principes die van een goede manager een uitstekende managerial leader maken. De essentie van een managerial leader is balans; hij of zij moet zowel managersgedrag als leiderschapsgedrag tonen, zowel visionair en inspirerend als ook praktijkgericht zijn.

Daarnaast moet hij of zij:
– zowel toekomstgericht als standvastig en gedisciplineerd zijn;
– zowel informeren, communiceren en de dialoog aangaan als snel besluiten en actie ondernemen;
– zowel continu zichzelf en de medewerkers verbeteren als high performing in het dagelijks werk zijn;
– zowel extern als intern gericht zijn;
– zowel een creatieve verbeteraar als altijd geïnteresseerd in de feiten zijn.

Inhoudsopgave

Voorwoord

1 Het belang van management
1.1 We moeten niet toe naar minder managers … we moeten toe naar meer excellente managers!
1.2 Wat zijn de eigenschappen en kenmerken van een goede managerial leider?
1.3 Over dit boek

2 Het HPO-raamwerk
2.1 High performance: 5 factoren en 35 kenmerken
2.2 De hpo-diagnose

3 Effecten van het HPO-raamwerk op prestaties
3.1 hpo’s presteren beter
Casestudy: het hpo-raamwerk gebruiken om de beste te worden in de sector: ark Data Centres
3.2 De vraag blijft: wat veroorzaakt wat?

4 Bewezen principes van HPO-leiderschap
4.1 Het draait allemaal om de managerial leider
Casestudy: managers maken het verschil bij twee Europese profitbedrijven
Casestudy: managers maken het verschil bij een Afrikaanse overheidsinstelling
4.2 Principe 1: toekomstgericht & standvastig en gedisciplineerd
Techniek: omgaan met niet-presteerders
Casestudy: standvastigheid en discipline bij Longfellow Benefits
4.3 Principe 2: informeren, communiceren en in dialoog gaan & snel beslissen en actie ondernemen
4.4 Principe 3: zichzelf en anderen verbeteren & excelleren in het dagelijks leven
Techniek: het werven en trainen van excellent presterende medewerkers
4.5 Principe 4: gericht op externe & interne zaken
Techniek: klantloyaliteit vergroten
Techniek: high performance partnerships ontwikkelen
Techniek: silo’s afbreken
4.6 Principe 5: creatieve verbetering & op feiten gebaseerd
Techniek: het procesverbeteringsproces verbeteren
Techniek: een prestatiemanagementsysteem opzetten voor een hpo

5 Een succesvolle HPO-transformatie uitvoeren
5.1 De hpo-transformatieaanpak
5.2 Het succeswiel van de hpo-transformatie
5.3 De hpo-coaches
5.4 Eff ectieve interventies
5.5 Ervaringen
5.6 Mislukte hpo-transformaties
Casestudy: de hpo-diagnose gebruiken bij Swagelok
Transformers om goed om te gaan met lokale omstandigheden

Dankwoord
Bijlagen
Bijlage 1 – Wetenschappelijke ontwikkeling van het hpo-raamwerk
Bijlage 2 – In welke mate is het hpo-raamwerk zelf high performing?
Bijlage 3 – Het hpp-raamwerk
Bijlage 4 – Technieken om silo’s af te breken
Bijlage 5 – Omschrijvingen van de pma-dimensies
Bijlage 6 – De hpo-transformatiebenadering in de praktijk

De auteur en het HPO Center
Noten
Literatuur

Buy this book at managementboek.nl