Lexicon prestatiemanagement

Ruim tweehonderd begrippen met betrekking tot prestatiemeting en prestatiemanagement

By Dr. A.A. de Waal MBA

Prestatiemeting en prestatiemanagement winnen steeds meer aan belang. Het succes van de balanced scorecard geeft aan dat veel organisaties, in zowel de profit- als de non-profitsector, bezig zijn met dit onderwerp. Om organisaties te ondersteunen bij de invoering en het gebruik van prestatiemanagement is het handig om een overzicht te hebben met daarin de belangrijkste termen en begrippen op dit gebied. Het Lexicon Prestatiemanagement beoogt dit overzicht te verschaffen.

Het lexicon is bruikbaar voor alle sectoren en voor zowel kleine als grote organistaties. Het kan dienen als ondersteuningsmiddel bij implementaties van prestatiemanagement en als naslagwerk en voorlichtingsmiddel tijdens het gebruik van prestatiemanagement in de organisatie.

INHOUD VAN HET BOEK:

1. Introductie
Het verhaal van de twee agrariërs
Het Lexicon Prestatiemanagement
De opzet van het lexicon

2. Een korte geschiedenis
Ontstaan van managementcontrol- en informatiesystemen
Opkomst van prestatiemeting en -management

3. De begrippen

Buy this book at Managementboek.nl - or - Buy this book at Buy my books