Minder is meer

By André de Waal

Budgetteren is nog steeds een belangrijk managementinstrument. Maar het ondervindt toenemende kritiek. Goed budgetteren kost veel tijd en moeite terwijl men steeds meer twijfelt aan de toegevoegde waarde. In de Angelsaksische wereld is zelfs al sprake van het afschaffen van het budget. Ook wel bekend als het beyond-budgetingconcept. Kernpunt van dit concept is ‘minder is meer’, oftewel door geen tijd meer te steken in budgetteren kan een organisatie betere resultaten behalen.

Dit boek beschrijft de voetangels en klemmen bij het budgetteren. Het geeft inzicht in de alternatieven en houvast bij de keuze en realisatie van een alternatief.

INHOUD VAN HET BOEK:

1. Ontstaansgeschiedenis van het budget
Wat is een budget?
Hoe is het budget ontstaan?

2. Het budget: barrière voor succes?
Het budgettair ongenoegen
Stand van zaken bij Nederlandse organisaties
Mogelijke oorzaak van de problemen
Waarom toch doorgaan met het budget?

3. Alternatieven
Kenmerken van een nieuw planningsmodel
Alternatieven voor het budgetteringsproces
Stand van zaken bij Nederlandse organisaties (vervolg)

4. Het beyond-budgetingmodel
Uitgangspunt voor het model
Leidraden voor het model
Flexibele organisatiestructuur
Adaptief prestatiemanagementproces
Beyond budgeting in publieke organisaties en non-profitorganisaties

5. Onderzoek naar de baten van beyond budgeting
Heeft beyond budgeting zin?
Beschrijving van het onderzoek
Resultaten van het onderzoek
Discussie

6. De praktijk
Voorlopers van beyond budgeting
Stand van zaken bij Nederlandse organisaties (slot)
Praktijkbeschrijving

7. Implementatie
Gefaseerde implementatie
Implementatieaanpak
Focus van bestaande hulpmiddelen
Bevindingen uit de praktijk

8. Afsluiting: Is beyond budgeting iets voor uw organisatie?
Beyond budgeting: een bruikbaar alternatief?
Lid worden van de Beyond Budgeting Round Table

Buy this book at Buy my books