Ontwikkelingen en trends in de financiële functie

By Dr. A.A. de Waal MBA

De financiële functie is de laatste tijd danig in beweging. Dit betekent dat financiële managers over een uitgebreid arsenaal van kennis en vaardigheden moeten beschikken, om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren aan de organisatie en haar managers. In dit boek worden, op basis van een enquête onder financiële managers, ontwikkelingen en trends in de financiële functie van Nederlandse en Belgische profit en non-profit organisaties besproken. Ook wordt beschreven hoe organisaties hierop inspelen, waarbij de nadruk ligt op ontwikkelingen op de gebieden van gedrag, proces, inhoud en informatietechnologie.

INHOUD VAN HET BOEK:

De financiële functie van de toekomst
Ontwikkelingen in Nederland en België
Trends en ontwikkelingen – Gedrag
Trends en ontwikkelingen – Processen
Trends en ontwikkelingen – Inhoud
Trends en ontwikkelingen – Informatie- en communicatietechnologie
De toekomst van de financiële functie

Buy this book at Managementboek.nl