Presteren is mensenwerk

Het streven naar een persoonlijke balanced scorecard

By André de Waal

Prestatiemanagement wordt steeds belangrijker voor organisaties, doordat de concurrentie voortdurend feller wordt. Dit dwingt een organisatie onder meer om sterk op kosten (efficiëntie), kwaliteit en klanten te letten. Leidinggevenden hebben behoefte aan instrumenten om hun medewerkers effectief aan en bij te sturen. Medewerkers hebben behoefte aan instrumenten om betere kwaliteit te leveren en om klanten beter en sneller van dienst te kunnen zijn. Voor al deze doelen vormt prestatiemanagement een doeltreffend instrument.

In de praktijk blijkt echter dat de belangrijkste problemen met het toepassen van prestatiemanagement in organisaties veroorzaakt worden door te weinig oog voor de mens, en dat veelal een koppeling ontbreekt tussen organisatiedoelstellingen, persoonlijke doelstellingen en de instrumenten voor human resource management. Een organisatie kan prestatiemanagement pas ten volle benutten wanneer prestatieafstemming is ingevoerd.

Prestatieafstemming houdt in dat de doelstellingen op alle managementniveaus aansluiten op de missie en strategie van de organisatie. Deze doelstellingen vormen heldere verwachtingen over het functioneren van de medewerkers. De doelstellingen voor een specifieke medewerker dienen te worden vertaald in kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren, die uitsluitend gelden voor die medewerker. Op deze manier krijgt iedere medewerker in de organisatie een eigen, persoonlijke balanced scorecard, met daarin de informatie die nodig is om succesvol te kunnen zijn. Met behulp van de persoonlijke balanced scorecard weten medewerkers hoe ze hun doelstellingen kunnen bereiken en welke steun ze daarbij mogen verwachten van hun leidinggevenden. Ten slotte wordt het personeelsmanagement (human resource)-instrumentarium, bestaande uit instrumenten ten behoeve van de beoordeling, beloning, opleiding en ontwikkeling van medewerkers, afgestemd op het uitvoeren van de geformuleerde doelstellingen.

Inhoud van het boek:

1 Inleiding

De fabel van de bijenhouders en hun bijen, en wat er verder nog mis kan gaan
De noodzaak van prestatiemanagement en prestatieafstemming
Leeswijzer

2 Het belang van prestatiemanagement

Het prestatiemanagementproces
De relatie tussen prestatiemanagement, human resource management en organisatieresultaat

3 Prestatiemanagement vertaald naar het individu

Theoretische fundering van het prestatieafstemmingsmodel
Het voorbeeldbedrijf UltraViolet Design
Beschrijving van het prestatieafstemmingsmodel

4 Praktijkbeschrijvingen

Woningbouwvereniging Het Oosten
Technische handelsonderneming Festo B.V.

5 De prestatieafstemmingsscan

Opzet van de prestatieafstemmingsscan
Praktijkbeschrijving: Plastomaz Vinyl Corporation

6 Succesfactoren voor de invoering van prestatiemanagement en -afstemming

Communicatie: het prestatieafstemmingsmodel afgestemd op de persoon (de LIFO-stijl)
Communicatie: het prestatieafstemmingsmodel afgestemd op de organisatie (de metaforen)
Het prestatieafstemmingsmodel en gedragsverandering

Buy this book at Buy my books