Van budgetteren naar sturen

Is beyond budgeting een alternatief voor ziekenhuizen?

By Dr. A.A. de Waal MBA, drs. J. Naaktgeboren RC

Van budgetteren naar sturen beschrijft een alternatief voor het budgetteringsproces in de zorg, het beyond-budgetingmodel. Tegenwoordig vragen veel bestuurders in de zorg zich af of de gangbare wijze van budgetteren voldoende sturing en beheersing geeft. De moeite die ziekenhuizen hebben om geen verliezen te lijden en om de kosten te beheersen versterkt deze vraag. Het beyond-budgetingmodel is er juist op gericht een flexibele en adaptieve organisatie te creëren die managers het zelfvertrouwen en de vrijheid geeft om anders te denken en mee te doen in innovatieve projecten en multifunctionele teams, zowel binnen als buiten de organisatie. Het model wordt in het boek toegelicht en geïllustreerd met behulp van de praktijkbeschrijving van het algemene ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk.

INHOUD VAN HET BOEK:

1. Inleiding
2. Planning, control en budgettering
3. Alternatieve manieren van budgetteren
4. Beyond budgeting
5. Ziekenhuis St Jansdal
6. Afsluiting
Bijlage 1. Beoordeling budgetteringsalternatieven
Bijlage 2. Vragenlijst gebruikt bij het St Jansdal-onderzoek
Bijlage 3. Uitkomst interviews en score beyond-budgetingstoets

Buy this book at BohnStafleuVanLoghum