Beyond Budgeting: De nieuwe uitdaging

Monday, 14 August 2017

De prestaties van organisaties worden vandaag de dag nauwgezetter dan ooit tevoren gevolgd door de buitenwereld. Echter, ondanks een decennium van platter wordende organisatiestructuren en invoering van organisatiebrede informatiesystemen en nieuwe rapportagetechnieken zoals balanced scorecards, is de capaciteit om een strategie effectief en efficiënt in te voeren onvoldoende toegenomen. Een van de manieren om de […]

Beyond Budgetting: Een goed idee?

Monday, 14 August 2017

De roep binnen organisaties om het budgetteringsproces grondig aan te passen wordt steeds luider. Op basis van onderzoek bij organisaties die het budgetteringsproces geheel of gedeeltelijk hebben afgeschaft, heeft het Beyond Budgeting Round Table consortium een model ontwikkeld waarmee organisaties een effectiever managementproces kunnen creëren. Om te onderzoeken of dit model daadwerkelijk een positief effect […]

Competitief voordeel door Beyond Budgetting

Monday, 14 August 2017

In een eerder artikel in TFM, Beyond Budgeting: de nieuwe uitdaging! (December 1999), werden de eerste contouren van het zogenoemde BBRT-model geschetst. Om te onderzoeken of dit model daadwerkelijk een positief effect heeft op het vermogen van een organisatie om competitief voordeel te behalen, is wereldwijd onderzoek gedaan. In dit artikel worden de resultaten van […]

Gaat Nederland ‘Beyond Budgetting’ ?

Monday, 14 August 2017

Uit de Angelsaksische literatuur doemt een beeld op dat het budget wel eens zijn langste tijd zou kunnen hebben gehad en dat het een kwestie van tijd is voordat alternatieven breed gaan worden ingezet. Hierbij is zelfs sprake van het afschaffen van het budgetteringsproces. Het is momenteel minder bekend of Nederlandse organisaties op dezelfde wijze […]

Het budgetteringsproces afschaffen?

Monday, 14 August 2017

Hoe komt het dat het Zweedse Svenska Handelsbanken al dertig jaar een van de meest efficiënte banken in Europa is en al die tijd consistent beter presteert dan haar concurrenten op maatstaven zoals return-on-equity, total shareholder return, earnings-per-share, cost-to-income ratio en klanttevredenheid? Hoe is het Deense chemisch bedrijf Borealis A/S, Europa’s grootste en werelds vierde […]

De voortschrijdende ontwikkeling van Beyond Budgetting

Monday, 14 August 2017

Sinds 1998 werkt het Beyond Budgeting Round Table-consortium (BBRT) vanuit Londen aan een alternatief voor het budgetteringsproces. In dit artikel worden de vorderingen beschreven die de BBRT heeft gemaakt met de ontwikkeling en acceptatie van het zogenoemde beyond budgeting-model. De uitbreiding van de oorspronkelijke tien naar twaalf beyond budgeting-principes, de kernpunten van het beyond budgeting-model […]

Is uw budgetteringsproces al APK gekeurd?

Monday, 14 August 2017

In het spoor van Sarbanes Oaxley, de commissie Tabaksblatt en Corporate Governance, staan het budget en het budgetteringsproces meer en meer in de belangstelling. De affaires rond Enron, Ahold en Parmalat laten zien dat de afstemming van de interne organisatiebesturing met de stakeholders buiten de organisatie een lastige opgave is. Je mag toch verwachten dat […]

Onetisch gedrag bestrijden met Beyond Budgetting

Monday, 14 August 2017

Steeds strakker wordende accountingregels en het vervolgen en mogelijk opsluiten van de managers die deze regels overtreden, is feitelijk het paard achter de wagen spannen. De schade is immers al aangericht. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat alle zich misdragende managers altijd zullen worden gepakt. Toch moet er iets gebeuren want het tempo waarin de financiële […]

De fraude voorbij met Beyond Budgetting

Monday, 14 August 2017

Met steeds strakker wordende accountingregels en het vervolgen en mogelijk oplsuiten van de managers die deze regels overtreden, wordt het paard achter de wagen gespannen. De schade is immers al aangericht. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat alle zich misdragende managers altijd zullen worden gepakt. Toch moet er iets gebeuren, want het tempo waarin de financiële […]

Nederland is nog niet klaar voor Beyond Budgetting

Monday, 14 August 2017

In de voortdurende zoektocht naar grotere efficiëntie en effectiviteit is één belangrijk organisatieproces veelal buiten schot gebleven: de budgettering. Weliswaar zijn de negatieve aspecten van het budgetteringsproces al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw bekend, toch is er weinig fundamenteels veranderd. Gelukkig is de laatste tijd een kentering in gang gezet. Zo worden […]