Karakteristiek van een High Performance Organisation

Wednesday, 9 August 2017

Onder druk van de sterke concurrentie en de toenemende eisen van stakeholders gaan steeds meer organisaties op zoek naar organisatie-elementen die doorslaggevend zijn voor het behalen van consistent goede resultaten. Bestudering van 91 onderzoeken naar high performance organisations leverde een reeks kenmerken op die bepalend zijn voor de prestaties van organisaties.

High Performance Organisations: een stand van zaken

Wednesday, 9 August 2017

Wat maakt het verschil tussen excellerende en minder goed presterende organisaties? Op basis van een studie van 280 onderzoeken en een wereldwijde enquête zijn die kenmerken geïdentificeerd die verklaren hoe een organisatie hoog performant kan worden en blijven, en wordt geïllustreerd hoe u uw organisatie ook op een hoger plan kunt brengen.

HR en de excellente organisatie, weg met de heilige huisjes

Wednesday, 9 August 2017

Organisaties moeten steeds sneller en beter gaan werken. Maar kan een organisatie dit blijvend voor elkaar krijgen? De juiste HR-strategie blijkt zeer belangrijk hiervoor te zijn, want het gedrag van medewerkers bepaald of een organisatie een HPO wordt .. en blijft.

In vier stappen naar een Hight Performance Organisatie

Wednesday, 9 August 2017

Welke organisatie wil nu niet excellerend zijn en blijven? Dankzij het onderzoek naar ‘high performance’-organisaties zijn de vijf factoren bekend waaraan een organisatie nadrukkelijk aandacht moet besteden om daadwerkelijk een HPO te worden. In dit artikel komen de vier stappen aan bod die vervolgens gezet moeten worden om de HPO-status te realiseren.

Vijf open deuren naar een excellente organisatie?

Wednesday, 9 August 2017

Zijn de vijf HPO-factoren die uit het HPO-onderzoek naar voren komen nu eigenlijk open deuren? U ‘wist’ dit toch allemaal allang? De afgelopen jaren bent u immers gebombardeerd met de ene verbetermethode na de andere? Veel van de aangeboden methoden hebben echter geen wetenschappelijke basis, waardoor de kans van slagen in principe beperkt is omdat […]

The role of information technology in the High Performance Organisation

Wednesday, 9 August 2017

The results of the HPO research show that investing in IT does not make organizations necessarily a HPO. At the same time, this does not mean that IT is not important for an organization: many of the HPO factors cannot be improved without IT systems. The HPO research shows that merely implementing new IT systems […]

The secret of High Performance Management Organizations

Wednesday, 9 August 2017

In the past few decades organizations all over the world have been searching for the elements that constitute continuous organizational success. Fuelled by bestsellers such as In Search Of Excellence and Good to Great, managers have been trying out many different improvement concepts, often with mixed results. The aim of this study was to identifying […]