Hoe prestatiegedreven is uw zorginstelling?

Friday, 11 August 2017

Net als in veel andere sectoren wordt prestatiegerichtheid ook in de gezondheidszorgsector steeds belangrijker. De afgelopen tijd zijn veel zorginstellingen voortvarend aan de slag gegaan met prestatiemanagement door het introduceren van concepten als prestatie-indicatoren, benchmarking, de balanced scorecard, en managementinformatiesystemen. Ook voor zorginstellingen geldt dat ze moeten beschikken over zowel een goed prestatiemanagementsysteem ) als […]

Hoe prestatiegedreven zijn nederlandse organisaties?

Friday, 11 August 2017

In veel ondernemingen is men de afgelopen jaren voortvarend aan de slag gegaan met prestatiemanagement door het introduceren van concepten als de balanced scorecard, activity based management en value based management. De praktijk leert echter dat maar al te vaak de prestaties die men vooraf voor ogen had toch niet worden gerealiseerd. Niet zelden zit […]

De rol van gedragsfactoren bij succesvol prestatiemanagement

Friday, 11 August 2017

Tot nu toe heeft de rol die gedragsfactoren spelen bij het al dan niet succesvol zijn van een prestatiemanagementsysteem, zoals de balanced scorecard, weinig aandacht gekregen in literatuur en praktijkonderzoek. Dit artikel beschrijft een onderzoek waaruit blijkt dat wanneer een organisatie voldoende aandacht besteedt aan een aantal specifieke gedragsfactoren, de managers van die organisatie daadwerkelijk […]

Bevorderen van prestatiegericht gedrag

Friday, 11 August 2017

Hoe kan prestatiegericht gedrag in een organisatie bevorderd worden? Om deze vraag te beantwoorden is onderzocht welke factoren bepalend zijn voor een dergelijk gedrag en welke rol het prestatiemanagementsysteem van een organisatie, zoals de balanced scorecard, daarbij speelt. In de ‘prestatiegerichte organisatie’, waar voldoende aandacht wordt besteed aan gedragsfactoren, worden betere resultaten behaald doordat organisatieleden […]

Hoe prestatiegericht is de chief financial officer?

Friday, 11 August 2017

De praktijk leert dat het invoeren van een prestatiemanagementsysteem geen garantie is voor betere prestaties, maar dat het daaraan wel degelijk kan bijdragen. Bij de invoering is een belangrijke taak weggelegd voor de financiële manager. Immers, de rol van de financiële functie beweegt zich steeds meer van een passieve hoeder en bewaker van prestatie-informatie naar […]

Prestatiegericht gedrag: een vergelijking

Friday, 11 August 2017

Er valt er nog veel te leren hoe het dagelijkse gebruik van een prestatiemanagementsysteem en het daarbij behorende prestatiegerichte gedrag beïnvloedt kan worden. Eerder onderzoek identificeerde de gedragsfactoren die hierbij een rol spelen. Deze factoren zijn verwerkt in een analysemiddel, de prestatiemanagementanalyse®. In dit artikel worden de resultaten van 195 analyses, uitgevoerd in Nederlandse en […]