Budgettering: zegen of vloek voor de gezondheidszorg?

Friday, 11 August 2017

Sinds enige tijd worden er vraagtekens gezet bij de bruikbaarheid van budgetten. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende tijd en moeite die het budgetteringsproces kost, terwijl de toegevoegde waarde daarvan volgens sommigen twijfelachtig is. Immers, budgetten zijn tegenwoordig al verouderd op het moment dat ze verschijnen. Ook in de gezondheidszorg worden steeds vaker vraagtekens geplaatst […]

Cynisme past niet, realisme wel!

Friday, 11 August 2017

Het antwoord van minister Hoogervorst van Volksgezondheid dat “cynisme op geen enkele wijze past” op de terechte vraag of medisch specialisten in ziekenhuizen geen rekening zullen gaan houden met het effect van hun handelen op hun prestatie-indicatoren (NRC dd. 6 april), getuigt of van een grenzeloos vertrouwen in prestatiemeting of van een vergaande naïviteit met […]

De excellente gezondheidsorganisatie, hoe ziet die eruit?

Friday, 11 August 2017

Gezondheidsorganisaties staan steeds meer onder druk om goed te presteren. De grote vraag is daarbij: wat maakt in deze hectische tijden het verschil tussen excellente en minder goed presterende gezondheidsorganisaties? Op basis van een studie van 280 onderzoeken en een wereldwijde enquête zijn de kenmerken geïdentificeerd die verklaren hoe een gezondheidsorganisatie hoog performant kan worden […]

Hoe prestatiegedreven is uw zorginstelling?

Friday, 11 August 2017

Net als in veel andere sectoren wordt prestatiegerichtheid ook in de gezondheidszorgsector steeds belangrijker. De afgelopen tijd zijn veel zorginstellingen voortvarend aan de slag gegaan met prestatiemanagement door het introduceren van concepten als prestatie-indicatoren, benchmarking, de balanced scorecard, en managementinformatiesystemen. Ook voor zorginstellingen geldt dat ze moeten beschikken over zowel een goed prestatiemanagementsysteem ) als […]