De gedreven school: Op weg naar affectief en effectief gedreven onderwijs

Monday, 14 August 2017

Ervaringen laten zien dat kwaliteitszorg binnen het onderwijs kan worden opgevat als integraal prestatiemanagement. Prestatiemanagement van scholen betreft immers het vergroten van het beleidsvoerend vermogen, het doen van richtinggevende keuzen, het ontwikkelen van kengetallen, het opzetten van een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor besturen, het ontwikkelen van actieplannen en het daarop gebaseerde interne scholingsaanbod en tenslotte het […]

Prestatiemanagement in het primair onderwijs

Monday, 14 August 2017

De omgeving van de school wordt snel turbulenter. De verhouding tussen bestuur en management verandert. Het toezicht van de inspectie ondergaat wijziging. De buitenwacht focust meer op aantoonbare onderwijskundige prestaties. In toenemende mate worden prestaties van scholen vergeleken. Scholen zijn in een positie gemanoeuvreerd dat ze in effectiviteitstermen moeten gaan denken. Ze moeten uitgebreider verantwoording […]