De toekomst van de financiële functie binnen een overheidsinstelling

Monday, 14 August 2017

Ontwikkelingen binnen de overheid beïnvloeden het werk van financiële managers van een publieke organisatie. De overheidsinstelling heeft de trends en ontwikkelingen geïnventariseerd waarmee haar financiële functie te maken heeft. Doel van deze exercitie is te beoordelen aan welke trend de financiële functie prioriteit moet geven om beter te kunnen voldoen aan de eisen die door […]

Ambtenaren: Voor wie werken jullie eigenlijk?

Monday, 14 August 2017

De suggesties van het Veereberaad om op een niet-institutionele manier naar de complexe problemen binnen de overheid te kijken juich ik van harte toe, maar als de mentaliteit zoals door die ambtenaar verwoord niet veranderd, heb ik er een hard hoofd in. Het is de hoogste tijd dat er binnen de overheid een fundamentele herbezinning […]

De toekomst van de financiële functie binnen de publiek organisaties

Monday, 14 August 2017

Ontwikkelingen binnen en buiten de publieke sector, het aanscherpen van de planning & control, en de toenemend druk op het voortdurend verhogen van kwaliteit en de prestaties beïnvloeden steeds sterker het werk van financiële managers van publieke organisaties. Een grote gemeente heeft een onderzoek gedaan naar de trends en ontwikkelingen die voor de organisatie belangrijk […]

Rotterdam zal zijn doelen niet halen

Monday, 14 August 2017

In het artikel onder de kop zegt burgemeester Opstelten: “Als deze doelen niet worden gehaald, en ik heb er geen goed verhaal bij, dan heeft Rotterdam recht op een andere burgemeester” Ik voorspel dat de doelen NIET gehaald gaan worden …