Prestatiemanagement in de sociale werkvoorziening

Monday, 14 August 2017

De sociale werkvoorziening in Nederland verzorgt sinds vijfenzeventig jaar aangepaste arbeidsplaatsen voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt (nog) niet aan bod komen. Vanwege de omschakeling naar het baten-lastenstelsel en toenemende politieke invloed op de uitvoering groeit de behoefte binnen deze sector en de individuele sociale werkbedrijven om, middels een collectief prestatiemanagementsysteem, op gerichte wijze […]

Centrum voor werk en inkomen: Prestatiemanagement werkt

Monday, 14 August 2017

Afstemming tussen organisatieonderdelen kan zeer complex zijn, vooral binnen de overheid met haar grote verwevenheid van onderling afhankelijke onderdelen. Prestatiemanagement, en de daarbij behorende prestatie-informatie, kan een belangrijke rol spelen bij een efficiëntere en vooral effectievere afstemming en verantwoording, waardoor gerichter sturing kan worden geven aan het realiseren van door afstemmingspartners vooraf overeengekomen doelstellingen. Aan […]

UVW’s externe agenda, prestatiemanagement in het zelfstandig bestuursorgaan

Monday, 14 August 2017

Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) vormen sinds het begin van de jaren negentig een snelgroeiend organisatorisch fenomeen in overheidsland. De gecombineerde rol van ministeries als opdrachtgever, eigenaar en toezichthouder van ZBO’s vereist van deze organisaties een specifieke wijze van afstemming en verantwoording aan de ministeries. Prestatie-informatie speelt hierin een belangrijke rol. Dit artikel beschrijft welke veranderingen het […]