De toekomst van prestatiemeting

Monday, 14 August 2017

Organisaties richten zich nog steeds vooral op het beter meten en rapporteren van hun prestaties. Onderzoek heeft zich dan ook tot nu toe voornamelijk bezig gehouden met het ontwikkelen van methoden en technieken die prestatiemetingsystemen verbeteren. Nu is echter de tijd gekomen om de vruchten te plukken van deze verbeterde systemen. Dit artikel beschrijft hoe […]

Belangrijke vereisten voor goede prestatie-informatie implementatie van de balanced scrorecard bij Novartis

Monday, 14 August 2017

Halverwege het vorige decennium begon het prestatiemanagementsysteem, in de vorm van de balanced scorecard, aan een indrukwekkende opmars in zowel de profit als de non-profit sector. Daarbij bleek dat organisaties in de praktijk geregeld hun prestatiemanagementsysteem opnieuw moesten inrichten of herimplementeren. Op basis van deze ervaringen kunnen een aantal vereisten worden opgesteld voor een goede […]

Prestatiemanagement van commitment: Kan dat?

Monday, 14 August 2017

Wat is de hoofddoelstelling van prestatiemanagement? Nog maar al te vaak wordt een prestatiemanagementsysteem toegepast voor het controleren en ‘afrekenen’ van de medewerker, wat een negatief effect heeft op het gebruik van een dergelijk systeem door die medewerker. In dit artikel wordt beschreven hoe door toepassing van prestatiemanagement goede ‘zachte’ prestaties, zoals betere zelfsturing en […]

Hoe gaat prestatiemanagement ‘leven’ in de organisatie? Empowerment door prestatiemanagement bij woningbouwvereniging Het Oosten

Monday, 14 August 2017

De invoering van een prestatiemanagementsysteem blijkt in de praktijk geen sinecure te zijn. De methodiek voor het ontwikkelen van kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren is op zichzelf niet moeilijk; de problemen ontstaan meestal wanneer een organisatie deze maatstaven in de praktijk moet gaan gebruiken. In dit artikel wordt beschreven hoe een organisatie zich, op basis van […]

Managementstijlen voor succesvol prestatiemanagement

Monday, 14 August 2017

Tot op heden is in de managementliteratuur en praktijkonderzoek weinig aandacht besteed aan de rol die managementstijlen spelen bij het al dan niet succesvol zijn van een prestatiemanagementsysteem zoals de balanced scorecard. Dit artikel beschrijft een onderzoek waaruit blijkt dat er een aantal specifieke stijlen zijn die managers helpen regelmatig van het prestatiemanagementsysteem gebruik te […]

Prestatiemanagement in crisistijd: De balanced scorecard bij KLM na 11 september 2001

Monday, 14 August 2017

De balanced scorecard lijkt de panacee voor alle organisatorische problemen te zijn. Er is echter nog relatief weinig bekend over de situaties en omgevingen waarin een organisatie een balanced scorecard kan gebruiken. Dit artikel beschrijft hoe KLM Royal Dutch Airlines is omgegaan met de balanced scorecard tijdens een turbulente periode.

Prestatiemanagement van immateriële activa: Hoe staat het daar eigenlijk mee?

Monday, 14 August 2017

Er bestaat een steeds groter wordend verschil tussen de ‘echte’ prestatie die beïnvloed wordt door immateriële factoren en de formele prestatie-informatie in interne en externe rapportages. In de laatste tien tot twintig jaar heeft een verscheidenheid aan innovaties plaatsgevonden in meet- en rapportagesystemen. Deze innovaties waren erop gericht de tekortkomingen die historisch en financieel gebaseerde […]

Prestatiemanagement: Van levensbelang

Monday, 14 August 2017

In deze special wordt aandacht besteed aan het belang en de toepassing van prestatiemanagement en prestatiemanagementsystemen. In het voorwoord worden prestatiemanagement en prestatiemanagementsystemen geintroduceerd en wordt toegelicht waar de verschillende artikelen in de special over gaan.