Meer poen meer prestaties?

Monday, 14 August 2017

Het aloude systeem van functiebeloning raakt uit de gratie. In toenemende mate wordt de mate van beloning afgemeten aan het niveau van de inspanningen van managers en medewerkers en het resultaat daarvan op de organisatie. Meer poen voor prestaties dus. Op zich niks mis mee, medewerkers krijgen via die weg immers daadwerkelijk loon naar werken. […]

Prestatiebeloning: Wat is het en werkt het?

Monday, 14 August 2017

Het onderwerp prestatiemanagement en prestatiebeloning is uit twee katernen opgebouwd. Dit eerste katern beschrijft de algemene opbouw van het beloningsysteem en bespreekt trends in beloningsystemen. Specifiek wordt ingegaan op prestatiebeloning: wat is het, werkt het en welke aandachtspunten zijn er bij de invoering? Een van deze aandachtspunten is dat prestatiebeloning gebaseerd moet zijn op meetbare […]

Prestatiemanagement: Invoering van prestatieafstemming en prestatiebeloning

Monday, 14 August 2017

Het onderwerp prestatiemanagement en prestatiebeloning is uit twee katernen opgebouwd. Het eerste katern (C1-5) beschrijft de algemene opbouw van het beloningsysteem en bespreekt trends in beloningsystemen. Dit katern bespreekt een methode voor de invoering van prestatiemanagement en prestatieafstemming. Ook worden ook een aantal aandachtpunten en do’s gegeven met betrekking tot de invoering en gebruik van […]

Topbeloningen: Waar gaat het nu eigenlijk om?

Monday, 14 August 2017

In de aanhoudende discussie over de stijgende inkomens blijft ten minste een aspect onderbelicht. Er wordt te weinig gesproken over de vraag of het geven van een topbeloning eigenlijk wel tot betere organisatieresultaten leidt. Om te bekijken welke invloed beloning heeft op de ondernemingsprestatie wenden we ons tot het onderzoek van high performing organisations. Het […]

Prestatiebeloning is een teken van armoede

Monday, 14 August 2017

Het blijft me mateloos verwonderen dat bestuurders telkenmale uit armoede naar het wapen van de prestatiebeloning grijpen …