Bevorderen van prestatiegericht gedrag

Hoe kan prestatiegericht gedrag in een organisatie bevorderd worden? Om deze vraag te beantwoorden is onderzocht welke factoren bepalend zijn voor een dergelijk gedrag en welke rol het prestatiemanagementsysteem van een organisatie, zoals de balanced scorecard, daarbij speelt. In de ‘prestatiegerichte organisatie’, waar voldoende aandacht wordt besteed aan gedragsfactoren, worden betere resultaten behaald doordat organisatieleden op een prestatiegerichte wijze handelen. Dit artikel beschrijft hoe een organisatie kan identificeren, gebruikmakend van de gedragsfactoren, of zij voldoende prestatiegericht is en hoe deze prestatiegerichtheid verbeterd zou kunnen worden.

Year of publication:2003
Author:André de Waal
Published in:Maandblad voor Accountancy en Bedrijfsadministratie, maart 2003
Download full publication