Beyond Budgeting: De nieuwe uitdaging

De prestaties van organisaties worden vandaag de dag nauwgezetter dan ooit tevoren gevolgd door de buitenwereld. Echter, ondanks een decennium van platter wordende organisatiestructuren en invoering van organisatiebrede informatiesystemen en nieuwe rapportagetechnieken zoals balanced scorecards, is de capaciteit om een strategie effectief en efficiënt in te voeren onvoldoende toegenomen.

Een van de manieren om de implementatiecapaciteit toe te laten nemen is de aansturing binnen de organisatie aan te passen, van de traditionele top-down control naar bottom-up ’empowerment’. Dit houdt in dat de holding of corporate zich op afstand plaatst van de operatie en zich vooral richt op het uitzetten van strategische richtlijnen en portfolio management. De business units en afdelingen houden zich zelfstandig, binnen de uitgezette richtlijnen, bezig met de uitvoering van de strategie en met de dagelijkse operatie. Deze omschakeling moet worden ondersteund door nieuwe performance management processen die zorgen voor de juiste informatie op de juiste plaats.

Helaas blijft dit laatste nogal eens achterwege, doordat organisaties vasthouden aan het traditionele budgetteringsproces dat juist gebaseerd is op centrale, top-down control. Willen organisaties hun implementatiecapaciteit verhogen, dan moet er dus iets verbeteren aan deze situatie. In dit artikel wordt een initiatief beschreven om te komen tot alternatieve processen die het budgetteringsproces kunnen verbeteren of zelfs vervangen.

Year of publication:1999
Authors:A.A. de Waal, J. Hope and R. Fraser
Published in:Tijdschrift Financieel Management, 1999/6
Download full publication