Beyond Budgetting: Een goed idee?

De roep binnen organisaties om het budgetteringsproces grondig aan te passen wordt steeds luider. Op basis van onderzoek bij organisaties die het budgetteringsproces geheel of gedeeltelijk hebben afgeschaft, heeft het Beyond Budgeting Round Table consortium een model ontwikkeld waarmee organisaties een effectiever managementproces kunnen creëren.

Om te onderzoeken of dit model daadwerkelijk een positief effect heeft op het vermogen van een organisatie om competitief voordeel te behalen, is wereldwijd onderzoek gedaan. In dit artikel worden kort de interessantste resultaten van het onderzoek besproken.

N.B. Een uitgebreidere beschrijving is te vinden in het artikel Competitief voordeel door Beyond Budgeting (Tijdschrift Financieel Management, 2001).

Year of publication:2001
Author:A.A. de Waal
Published in:Controllers Magazine, 2001
Download full publication