Budgetteren in Nederland: Stand van zaken en ontwikkeling

Een van de meest invloedrijke instrumenten waarover een manager kan beschikken voor het besturen van de organisatie is het budget. Budgettering ondersteunt zowel de planning, de coördinatie tussen afdelingen en bedrijfsactiviteiten en de beheersing van de taakuitvoering. Dit is wellicht de belangrijkste reden dat budgettering bij financiële managers en controllers een grote populariteit geniet. Echter, deze populariteit niet altijd onverdeeld want er is ook veel kritiek op het proces. De meeste kritiek betreft niet zozeer de techniek van het budgetteren zelf maar de effecten die budgetten hebben op het gedrag van organisatieleden. In dit artikel worden de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van budgettering in Nederland besproken en in relatie gebracht met internationale onderzoeksresultaten. Ook worden toekomstige ontwikkelingen op budgetteringsgebied beschreven.

Year of publication:2006
Authors:André de Waal, Roy Jap Tjoen San and Eric Zwanenburg MBA
Published in:Tijdschrift Controlling, no. 3, 2006
Download full publication