Budgettering: zegen of vloek voor de gezondheidszorg?

Sinds enige tijd worden er vraagtekens gezet bij de bruikbaarheid van budgetten. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende tijd en moeite die het budgetteringsproces kost, terwijl de toegevoegde waarde daarvan volgens sommigen twijfelachtig is. Immers, budgetten zijn tegenwoordig al verouderd op het moment dat ze verschijnen. Ook in de gezondheidszorg worden steeds vaker vraagtekens geplaatst bij de bruikbaarheid van budgetten in hun huidige vorm.

In een serie van twee artikelen wordt een alternatief voor budgetteringsprocessen in de zorgsector beschreven. In het eerste artikel worden de functies van het budgetteringsproces besproken en wordt bediscussieerd onder welke voorwaarde een zorginstelling aan het budget kan gaan ‘sleutelen’. Daarna wordt een alternatief voor het budgetteringsproces gepresenteert. In het tweede artikel wordt besproken hoe dit alternatief in praktijk kan worden gebracht binnen een zorgsinstelling. Dit wordt geillustreerd met twee praktijkvoorbeelden.

Year of publication:2002
Authors:André de Waal and Rob Bloem
Published in:Zorgadministratie, september + december 2002
Download full publication