Competitief voordeel door Beyond Budgetting

In een eerder artikel in TFM, Beyond Budgeting: de nieuwe uitdaging! (December 1999), werden de eerste contouren van het zogenoemde BBRT-model geschetst. Om te onderzoeken of dit model daadwerkelijk een positief effect heeft op het vermogen van een organisatie om competitief voordeel te behalen, is wereldwijd onderzoek gedaan. In dit artikel worden de resultaten van dit onderzoek besproken.

N.B. Dit gebeurt uitgebreider dan in het artikel Beyond Budgeting: een goed idee (Controllers Magazine, 2001).

Year of publication:2001
Author:A.A. de Waal
Published in:Tijdschrift Financieel Management, 2001/4
Download full publication