Cynisme past niet, realisme wel!

Het antwoord van minister Hoogervorst van Volksgezondheid dat “cynisme op geen enkele wijze past” op de terechte vraag of medisch specialisten in ziekenhuizen geen rekening zullen gaan houden met het effect van hun handelen op hun prestatie-indicatoren (NRC dd. 6 april), getuigt of van een grenzeloos vertrouwen in prestatiemeting of van een vergaande naïviteit met betrekking tot de verwachte gevolgen van diezelfde prestatiemeting. De kiem voor het mislukken van prestatiemeting en prestatiemanagement in de gezondheidszorg is immers als gelegd …

Year of publication:2006
Author:André de Waal
Published in:M@n@gement, april 2006