De resultaatgerichte overheid

Bij de laatste Tweede Kamer verkiezingen zijn een ‘andere overheid‘ en een nieuwe manier van politiek bedrijven belangrijke aandachtspunten geweest. In de kern gaat het steeds hierom: zowel overheid als politiek moeten snellere en betere resultaten laten zien. Hiertoe zijn in recente jaren verschillende verbeteringspogingen ondernomen. In dit artikel bespreken wij, na een korte introductie over prestatiemanagement, een aantal punten waaraan nadrukkelijk aandacht moet worden besteed tijdens de invoering van prestatiemanagement binnen de overheid.

Year of publication:2004
Authors:dr. A.A. de Waal MBA and mr. L.A.F.M. Kerklaan
Published in:Public Controlling, november/december 2004
Download full publication