De toekomst van de financiële functie binnen een overheidsinstelling

Ontwikkelingen binnen de overheid beïnvloeden het werk van financiële managers van een publieke organisatie. De overheidsinstelling heeft de trends en ontwikkelingen geïnventariseerd waarmee haar financiële functie te maken heeft. Doel van deze exercitie is te beoordelen aan welke trend de financiële functie prioriteit moet geven om beter te kunnen voldoen aan de eisen die door de interne en externe omgevingen van het instelling worden gesteld.

Year of publication:2005
Author:André de Waal
Published in:Public Controlling, juni 2005
Download full publication