De toekomst van prestatiemeting

Organisaties richten zich nog steeds vooral op het beter meten en rapporteren van hun prestaties. Onderzoek heeft zich dan ook tot nu toe voornamelijk bezig gehouden met het ontwikkelen van methoden en technieken die prestatiemetingsystemen verbeteren. Nu is echter de tijd gekomen om de vruchten te plukken van deze verbeterde systemen. Dit artikel beschrijft hoe de toegevoegde waarde van prestatiemanagementsystemen verhoogd kan worden en hoe organisaties zich moeten gaan richten op prestatiemanagement: het acteren op de verkregen prestatie-informatie.

Year of publication:2002
Author:Prof. A. D. Neely
Published in:Special van Bedrijfskunde, tijdschrift voor modern management
Download full publication