De voortschrijdende ontwikkeling van Beyond Budgetting

Sinds 1998 werkt het Beyond Budgeting Round Table-consortium (BBRT) vanuit Londen aan een alternatief voor het budgetteringsproces. In dit artikel worden de vorderingen beschreven die de BBRT heeft gemaakt met de ontwikkeling en acceptatie van het zogenoemde beyond budgeting-model. De uitbreiding van de oorspronkelijke tien naar twaalf beyond budgeting-principes, de kernpunten van het beyond budgeting-model en de ervaringen van een toenemend aantal vooraanstaande organisaties met het model worden bediscussieerd.

Year of publication:2003
Authors:André de Waal, Jeremy Hope and Robin Fraser
Published in:Tijdschrift Controlling, september 2003
Download full publication