Falen van prestatiemanagement bij de overheid

In publicaties wordt regelmatig opgeroepen tot meer daadkracht om de maatschappelijke problemen die Nederland al enige tijd kent nu eens echt aan te pakken. Dit was dan ook een zeer actueel thema tijdens de afgelopen verkiezingen. Het is een heldere en duidelijke oproep maar als zo vaak wordt de oplossing te veel gezocht in systemen en technieken. Ons inziens wordt een cruciaal element over het hoofd gezien.

Volgens de ‘oproepers’ is een effectievere overheid te creëren wanneer er: wordt afgerekend met heilige huisjes binnen overheidsorganisaties, wordt gestuurd op infrastructuur en wordt geïnvesteerd in ICT-toepassingen. Deze technische vernieuwingen leiden dan als vanzelf tot beter functioneren van overheidsdienaren. Daar zit ‘m nu net de kneep: dat gebeurt niet vanzelf omdat overheidsdienaren niet ‘zomaar’ vrijwillig mee zullen gaan in de voorgestelde veranderingen. Immers: niemand verandert ‘zomaar’ zijn gedrag. Maar zonder verandering van gedrag zal alles bij het oude blijven!

Year of publication:2003
Authors:André de Waal and Paul Jansen
Published in:M@n@gement, mei 2003
Download full publication