Het budgetteringsproces afschaffen?

Hoe komt het dat het Zweedse Svenska Handelsbanken al dertig jaar een van de meest efficiënte banken in Europa is en al die tijd consistent beter presteert dan haar concurrenten op maatstaven zoals return-on-equity, total shareholder return, earnings-per-share, cost-to-income ratio en klanttevredenheid? Hoe is het Deense chemisch bedrijf Borealis A/S, Europa’s grootste en werelds vierde grootste polymerenproducent, erin geslaagd de kosten in vijf jaar tijd met 30% terug te brengen terwijl toch de ambitieuze return-on-capital doelstellingen werden gehaald? Hoe is de Britse ciderproducent Bulmers erin geslaagd de omzet en winstgevendheid sneller te laten groeien en de kosten sneller te laten dalen dan het industriegemiddelde?
De rode draad in deze voorbeelden is dat al deze organisaties hun budgetteringsproces hebben vereenvoudigd of zelfs helemaal hebben afgeschaft. In dit artikel wordt gekeken naar een alternatief voor dit omstreden prestatiemanagementproces.

Year of publication:2002
Author:A.A. de Waal
Published in:M@n@gement, mei 2002
Download full publication