Het MKB moet aanpakken

In het MKB wordt nog steeds (te) weinig gedaan aan strategie-ontwikkeling en planning. Op zich is dit niet verwonderlijk. De MKB-ondernemer is sterk afhankelijk van een snel veranderende omgeving; hij kan dus zijn toekomst minder goed plannen. Er is daarnaast weinig tot geen tijd voor dit soort zaken. Bovendien is er (nog) geen sterke traditie van strategische planning en er is door de bank genomen een gebrek aan kennis hoe strategische planning aan te pakken en uit te voeren. Toch zijn er redenen te noemen die het systematisch ontwikkelen en implementeren van strategie juist nu zeer opportuun maken. Allereerst worden MKB-ondernemingen geconfronteerd met een toenemende complexiteit van de omgeving. Het is belangrijk dat ze zich daarop voorbereiden met behulp van strategische planning. Daarnaast neemt de omvang van veel MKB-ondernemingen toe, waardoor de interne complexiteit toeneemt. Dit artikel gaat in op de vraag: hoe kan tegemoet worden gekomen aan de toenemende behoefte aan strategische planning binnen het MKB?

Year of publication:2002
Authors:mr. L.A.F.M. Kerklaan and dr. A. A. de Waal MBA
Published in:Controllers Magazine, november 2002
Download full publication