Het prestatiemanagementportaal: World-class prestatiemanagement in praktijk gebracht!

Prestatiemanagement is een impuls voor resultaatverantwoordelijkheid en voor continue verbetering. Tegelijk zijn cases en goede praktijkervaringen nog steeds schaars. In dit artikel geven de auteurs hun ervaringen weer bij een multinational. Door het opzetten van een prestatiemanagementportaal wordt ervoor gezorgd dat managers overal in de orga nisatie op elk gewenst tijdstip via een one-stop-shop de benodigde prestatie-informatie kunnen binnenkrijgen. Het protaal vormt daarmee een wezenlijk onderdeel van een prestatiemanagement-gedreven organisatie.

Year of publication:2001
Authors:André de Waal and Peter Geelen
Published in:M@n@gement, 2001/12
Download full publication