High Performance Organisations: een stand van zaken

Wat maakt het verschil tussen excellerende en minder goed presterende organisaties? Op basis van een studie van 280 onderzoeken en een wereldwijde enquête zijn die kenmerken geïdentificeerd die verklaren hoe een organisatie hoog performant kan worden en blijven, en wordt geïllustreerd hoe u uw organisatie ook op een hoger plan kunt brengen.

Year of publication:2007
Author:André A. de Waal
Published in:Holland Management Review, no. 116, 2007
Download full publication