Hoe gaat prestatiemanagement ‘leven’ in de organisatie? Empowerment door prestatiemanagement bij woningbouwvereniging Het Oosten

De invoering van een prestatiemanagementsysteem blijkt in de praktijk geen sinecure te zijn. De methodiek voor het ontwikkelen van kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren is op zichzelf niet moeilijk; de problemen ontstaan meestal wanneer een organisatie deze maatstaven in de praktijk moet gaan gebruiken. In dit artikel wordt beschreven hoe een organisatie zich, op basis van ervaringen met een nieuw prestatiemanagementsysteem, zich heeft ingespannen om het systeem voor alle niveaus in de organisatie aantrekkelijk te maken. Door hieraan veel aandacht te besteden ontstond bij deze organisatie een ‘levend’ systeem dat tot op de dag van vandaag wordt gebruikt.

Year of publication:2002
Authors:Mr. J. Hoff and dr. A.A. de Waal
Published in:Special van Bedrijfskunde, tijdschrift voor modern management
Download full publication