Hoe is de kwaliteit van nederlandse prestatiemanagementsystemen?

Een kwalitatief goed prestatiemanagementsysteem helpt organisaties om zowel financieel als niet-financieel beter te presteren. Daarom zijn veel organisaties in het laatste decennium overgegaan tot het verbeteren van hun huidige systeem of het implementeren van een nieuw systeem. In dit artikel wordt, op basis van een enquête, bekeken in hoeverre al deze activiteit daadwerkelijk heeft geleid tot betere prestatiemanagementsystemen en beter presterende organisaties.

Year of publication:2002
Authors:A.A. de Waal and P. Geelen
Published in:Balanced-Scorecard.nl, mei 2002
Download full publication