Hoe prestatiegedreven is uw zorginstelling?

Net als in veel andere sectoren wordt prestatiegerichtheid ook in de gezondheidszorgsector steeds belangrijker. De afgelopen tijd zijn veel zorginstellingen voortvarend aan de slag gegaan met prestatiemanagement door het introduceren van concepten als prestatie-indicatoren, benchmarking, de balanced scorecard, en managementinformatiesystemen. Ook voor zorginstellingen geldt dat ze moeten beschikken over zowel een goed prestatiemanagementsysteem ) als over managers en medewerkers die prestatiegericht zijn. Dit artikel beschrijft de resultaten van een prestatiemanagementanalyse die werd uitgevoerd bij een zorginstelling.

Year of publication:2002
Authors:A.A. de Waal and A.J. Ardon
Published in:Zorginstellingen, mei 2002
Download full publication