Kwaliteit managementinformatie en -rapportage verbeteren met kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren

Managementinformatie- en rapportage is een onderwerp dat zich in een toenemende belangstelling mag verheugen. In dit artikel worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de kwaliteit van de managementinformatie en -rapportage bij 30 vooraanstaande Nederlandse organisaties. De conclusie van het onderzoek is dat de kwaliteit weliswaar in de lift zit, maar dat er nog aanzienlijke verbeteringen mogelijk zijn.

Met behulp van kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren kan die kwaliteit sterk worden verbeterd. Aan de hand van een aantal actuele voorbeelden wordt dat in dit artikel aangetoond.

Year of publication:1999
Authors:A.A. de Waal, J.H.J.M. Mijland-Bessems and H. Bulthuis
Published in:Tijdschrift Financieel Management, 1999/1
Download full publication