Managementrapportage binnen de overheid, een praktisch model voor verbetering

De verzakelijking binnen de overheid vraagt om een andere wijze van managementrapportage. De huidige wijze van rapportering met behulp van kengetallen heeft nog niet tot de gewenste verbeteringen geleid.

In een serie van drie artikelen presenteren de auteurs een raamwerk voor een verbeterde managementrapportage waarbij kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren een centrale rol spelen. Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld van het directoraat MKB van het fictieve ministerie van Handel.

Year of publication:1996
Authors:drs. A.A. de Waal MBA and drs. J. K. Poot RA
Published in:Overheidsmanagement, 1995/11, 1996/2, 1996/5
Download full publication