Managementrapportage is kunst!

Gezien de enorme dynamiek op vele terreinen in de huidige samenleving is de managementrapportage een van de belangrijkste sturingsinstrumenten waar de manager over beschikt. De meeste organisaties hebben echter problemen met de in gebruik zijnde managementrapportage en plukken dientengevolge maar zeer ten dele de vruchten van dit instrument.

Om organisaties te helpen bij het opsporen van tekortkomingen in hun managementrapportage en het aangeven van mogelijke verbeteringen hebben de auteurs een nieuw instrument ontwikkeld, de Management Informatie & Rapportage Analyse (MIRA).

Bij dertien toonaangevende organisaties in Nederland werd het afgelopen jaar een MIRA-onderzoek uitgevoerd. De organisaties variëren in grootte, structuur en bedrijfstak, en zijn afkomstig uit zowel de profit als de non-profit sector. Het algemene beeld dat het onderzoek oplevert, is dat de managementinformatie en -rapportagefunctie bij de 13 onderzochte organisaties voldoende, hoewel niet uitstekend, is. Met name op het gebied van de niet-financiële informatievoorziening blijken aanzienlijke verbeteringen mogelijk. Uit de onderzoeken zijn belangrijke aanbevelingen ter verbetering van de managementrapportage naar voren gekomen, die in dit artikel worden beschreven.

 

Year of publication:1997
Authors:drs. A.A. de Waal MBA and drs. H. Bulthuis
Published in:Tijdschrift Financieel Management, 1997/5
Download full publication