Meer rendement uit prestatiemanagement

Vele bedrijven hebben zich inmiddels kosten noch moeite gespaard bij de invoering van onder meer balanced scorecards, cockpits, business intelligence oplossingen en data warehouses. Momenteel vragen deze ondernemingen zich terecht af wat de impact van al die oplossingen op hun resultaten is, en hoe die impact te verhogen is.

Year of publication:2005
Authors:André de Waal and Dimitri Hoogenboom
Published in:Chief Financial Officer, februar1 2005
Download full publication