Onetisch gedrag bestrijden met Beyond Budgetting

Steeds strakker wordende accountingregels en het vervolgen en mogelijk opsluiten van de managers die deze regels overtreden, is feitelijk het paard achter de wagen spannen. De schade is immers al aangericht. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat alle zich misdragende managers altijd zullen worden gepakt. Toch moet er iets gebeuren want het tempo waarin de financiële schandalen zich aaneenrijgen neemt steeds meer toe. Het is daarom beter om naar preventie te kijken: waarom gedragen managers op alle organisatieniveaus zich op de ‘foute’ manier, waarbij ze zowel hun eigen reputatie als die van de organisatie op het spel zetten? Vaak beginnen de problemen wanneer ambitieuze chief executive officers een specifieke winstgroei beloven aan de aandeelhoudersmarkt. Daarnaast zitten de moeilijkheden al ingebakken in de combinatie van budgettering en prestatiebeloning. Dit artikel kijkt naar een mogelijk oplossing voor de problemen: de invoering van beyond budgeting.

Year of publication:2004
Author:dr. André A. de Waal
Published in:Fiducie, mei 2004
Download full publication