Onroerend goed afstemmen op bedrijfsstrategie

Door de toenemende concurrentiedruk wordt het zakelijk onroerend goed (‘corporate real estate’) steeds meer gezien als strategisch wapen in plaats van louter als kostenpost. Wil het onroerend goed ook inderdaad een bruikbaar instrument zíjn, dan moeten echter de activiteiten en doelstellingen van de corporate real estate afdeling naadloos aansluiten op de strategische doelstellingen van de organisatie als geheel.

Met behulp van kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren is dat uitstekend mogelijk. Dit artikel gaat in op de wijze waarop met behulp van deze instrumenten een brug kan worden geslagen tussen organisatie en corporate real estate-doelstellingen. Het ontwikkelen van in de praktijk bruikbare succesfactoren en prestatie-indicatoren wordt stapsgewijs besproken aan de hand van een fictieve case.

Year of publication:1997
Authors:drs. P.P.G. Meulenberg RA MRE and drs. A.A. de Waal MBA
Published in:Vastgoedmarkt, 1997/6
Download full publication