Op weg naar het ondernemingsparadijs: De High Performance Organisatie

Hoe zou het zijn als al uw mensen werken aan het bereiken van de organisatiedoelstellingen? Als alle activiteiten waarde toevoegen? Als alle plannings-, budgetterings-, prognotiserings- en rapporteringsprocessen snel en betrouwbaar zijn en uw managers optimaal ondersteunen? Als iedereen in de organisatie flexibel en adaptief is, en snel reageert op problemen en ontwikkelingen? Zou dat niet puur Nirvana zijn?

Year of publication:2005
Author:A.A. de Waal
Published in:Management Executive Database, november 2005
Download full publication