Prestatieafstemmingsmodel, gericht werken aan de juiste doelen

Onder het motto ‘meten is weten’ hebben steeds meer organisaties een systeem voor prestatiemanagement ingevoerd. Idealiter worden in een dergelijk systeem organisatiedoelstellingen doorvertaald van boven naar beneden in de organisatie en wordt hierbij gewerkt met kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren. Zo wordt bewerkstelligd dat iedereen dezelfde richting uit kijkt én uit werkt.

Prestatiemanagement is managen op basis van doelstellingen en daarbij behorende prestatie-indicatoren. Daarbij heeft iedere medewerker een beperkt aantal doelstellingen en prestatie-indicatoren die een rechtstreekse relatie hebben met de organisatiedoelstellingen. Beoordeling van de medewerker vindt plaats op basis van deze indicatoren. Door deze duidelijke resultaatverplichting wordt bewerkstelligd dat iedere medewerker gericht werkt aan de het succes van de organisatie. Kortom: meten, weten en vervolgens sturen en bijsturen tot op het niveau van de medewerker. In dit artikel wordt beschreven hoe prestatieafstemming kan worden ingevoerd.

Year of publication:1999
Authors:André de Waal, Julie Linthorst, Kobien Mijland-Bessems and Nicole van Dijk
Published in:Gids voor Personeelsmanagement, 1999/6
Download full publication