Prestatiegericht gedrag: een vergelijking

Er valt er nog veel te leren hoe het dagelijkse gebruik van een prestatiemanagementsysteem en het daarbij behorende prestatiegerichte gedrag beïnvloedt kan worden. Eerder onderzoek identificeerde de gedragsfactoren die hierbij een rol spelen. Deze factoren zijn verwerkt in een analysemiddel, de prestatiemanagementanalyse®. In dit artikel worden de resultaten van 195 analyses, uitgevoerd in Nederlandse en Britse organisaties, besproken.

Year of publication:2005
Author:dr. A.A. de Waal MBA
Published in:Controllers Magazine, februar1 2005
Download full publication