Prestatiemanagement en informatietechnologie: Een perfect paar?

Veel organisaties zijn inmiddels met de invoering van prestatiemanagement begonnen. Helaas mislukken er door verschillende oorzaken nog veel implementaties van prestatiemanagement. Een aantal van deze oorzaken is terug te voeren op het ontbreken van een goede IT-ondersteuning van het prestatiemanagementproces in de organisatie. In dit artikel bespreken we hoe een organisatie de gewenste IT-ondersteuning kan realiseren.

Year of publication:2002
Authors:André de Waal and Peter Geelen
Published in:FSR Forum, jaargang 4, no. 5, september 2002
Download full publication