Prestatiemanagement gecertificeerd bij Tetterode

Het succes van de balanced scorecard heeft een flinke impuls gegeven aan de acceptatie van prestatiemanagement, dat daardoor steeds meer gemeengoed is geworden onder profit en non-profit organisaties. Dat prestatiemanagement ervoor zorgt dat organisaties betere resultaten, in zowel financiële als niet-financiële zin, behalen wordt steeds duidelijk. In de praktijk blijkt dat, om prestatiemanagement echt succesvol te maken, het nodig is om zowel een goed prestatiemanagementsysteem neer te zetten als om het prestatiegerichte gedrag bij alle medewerkers te bevorderen. In dit artikel wordt aan de hand van een praktijkbeschrijving aangegeven hoe prestatiemanagement succesvol te implementeren is.

Year of publication:2002
Authors:Ir. Luc Larmuseau and dr. André de Waal MBA
Published in:DNV Forum (samenvatting) + DNV.com, december 2002