Prestatiemanagement in crisistijd: De balanced scorecard bij KLM na 11 september 2001

De balanced scorecard lijkt de panacee voor alle organisatorische problemen te zijn. Er is echter nog relatief weinig bekend over de situaties en omgevingen waarin een organisatie een balanced scorecard kan gebruiken. Dit artikel beschrijft hoe KLM Royal Dutch Airlines is omgegaan met de balanced scorecard tijdens een turbulente periode.

Year of publication:2002
Authors:Drs. A.R. de Jong RC and dr. A.A. de Waal
Published in:Special van Bedrijfskunde, tijdschrift voor modern management
Download full publication