Prestatiemanagement in de nieuwe economie

Het omarmen van de nieuwe economie vergt een andere wijze van werken ten opzichte van de manier waarop een organisatie traditioneel werkte. Effectief prestatiemanagement is een wezenlijk ingrediënt in deze verandering. Prestatiemanagement is niet alleen een essentieel ondersteuningsmiddel voor het topmanagement om hun strategie te kunnen implementeren, maar ook een essentieel ondersteuningsmiddel voor elke manager die succesvol wil zijn in de nieuwe economie. In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van effectief prestatiemanagement voor de nieuwe economie.

Year of publication:2000
Authors:drs. A.A. de Waal and ir. J.H.J.M. Mijland-Bessems
Published in:Bedrijfskundig Vakblad, 2000/12
Download full publication